Aparatura

ZOLL Propaq MD
Defibrilator me monitorim të zgjeruar

Propaq® MD është një monitor / defibrilator jashtëzakonisht i lehtë dhe i fuqishëm
që ofron mundësi të avancuara të monitorimit duke përfshirë teknologjinë e plotë
Masimo® Rainbow® SET