Edar-Medical International ofronë këto shërbime në bazë të licencës që posedon

1.-Transport Mjekësor në Kosovë dhe në Europë.
2.-Transport Mjekësor me Autoambulance.
3.-Transport Mjekësor me Aeroplan speciale.
4.-Përcjellje të mjekut(Infermierit)në udhëtimet tuaja me aeroplan te udhëtarëve sipas nevojave tuaja.