Edukim i vazhdueshëm

Edukime dhe trajnime për punonjësit shëndetësor

Për të vendosur shërbimet emergjente në një nivel të lartë teknik, kërkohet jo vetëm trajnimi i parë profesional, por edhe një trajnim i rregullt i avancuar mbi gjendjen aktuale të shkencës.

Bëhuni një shpëtues i jetes.
Ndihma e parë shpëton jetë.

Veprimi i shpejtë, i guximshëm mund të shpëtojë jetë. Ne do t’ju tregojmë se si: në kurse  të ndryshme ,në të cilat ofrojnë bazat, rifreskojnë njohuritë ekzistuese,dhe ofrojmë Kurse të avancuara në bazë të Protokolleve të fundit Europiane.

Advanced Cardiac Life Support

Advanced Trauma Life Support

Advanced Pädriatic Life Support

Ndihmë e pare dhe Kurse për të moshuarit

Sa më të moshuar,aq më shumë keni nevojë për ndihmë dhe mbështetje. Me një gamë të gjerë të këshillimeve, shërbimeve mbështetëse për të moshuarit dhe të afërmit e tyre, Edar-Medical kontribuon në krijimin e një moshe pozitive.