KONTAKTI

EDAR Medical International

Adresa 10000,Prishtinë.Prugovc.5 – Kosovë
Tel          +38345407804
Tel          +4917648877924
EMAIL:   info@edarmedical.com

NË SHËRBIMIN TUAJ 24 ORË – 365 DITË.

www.edarmedical.com