Përcjellje mjekësore

Përcjellje mjekësore

Për pacientët kronik dhe jo të sëmurë, akute të cilët, për shembull, duhet të fluturojnë vetëm nga Mjeku të shoqëruar me sëmundje të mëparshme, ne ofrojmë frekuentimin e fluturimit mjekësor. Këtu ofrohet një specialist i përshtatshëm ose ndihmës mjekësor, i cili shoqëron pacientin në të gjithë rrugën dhe është gjithmonë në afërsi të tij. Kjo lejon specialistin mjekësor të ndërhyjë shpejt nëse gjendja e pacientit përkeqësohet. Pajisja shoqëruese emergjente mjekësore lejon personelin mjekësor shoqërues, nëse është e nevojshme, kujdesin fillestar të pacientit.

Edar-Medical International

☎️ 045-407804