Puntorët shëndetësorë përfitojnë zbritje për shërbimet tona

Edar-Medical International ofronë për të gjithë stafin Mjekësor dhe familjarët e tyre të ngushtë (gruaja,fëmijët,prindërit),për shërbimin e transportit profesional-mjekësore në Kosovë dhe jashtë vendit  20% zbritje.