Pas 18 orë rrugë nga QKUK-ja Prishtinë në Klinikum Kassel Gjermani.

Pacienti me Frakture C2,C3,C4,imobilizuar me dyshek Vakum e kështu me radhë në mënyre profesionale,pasë një fatkeqësie komunikacioni me një numer të madhë të sëmundjeve paraprake arriti në Spitalin e duhur.
Edar-Medical International