Shërbime që ofronë Edar Medical International

1.-Transport Mjekësor në Kosovë dhe Europë.
2.-Aparaturë mjekësore me qira për kohën sa juve ju nevojitet(Oksigjen,Monitor,Aspiratore e kështu me radhë).
3.-Mjekun në shtëpinë tuaj
4.-Shërbime infermierore në shtëpinë tuaj .
Për të gjitha këto shërbime jemi të licencuar.
Të gjitha si në Gjermani dhe standarde Europiane.