Shërbimet e Autoambulancës

Ambulanca është më shumë sesa thjesht transporti

Një udhëtim me ambulancë me një nga mjetet më të sigurta dhe më të pajisura mirë të transportit mjekesore . Stafi i shërbimit të ambulancës sjell shumë përvojë. Teknikat dhe metodat e veçanta i jep pacientit ngushëllim dhe siguri. Barnat më të rëndësishme janë gati dhe në disponim sipas nevojës. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, ne jemi Edar-Medical International.Në ambulancën tonë transportojmë njerëzit me frikë dhe shpresë. Anëtarët e familjes udhëtojnë me neve,të cilët shpesh kanë nevojë për ndihmë sa dhe pacientët. Sepse ne e duam jetën, i shohim emocionet dhe i kushtojmë vëmendëje njerëzve që na kane besuar.

Në veprim për ju 365 ditë në vit.

Në rast të lëndimit të rëndë ose sëmundjes së një pacienti jashtë Kosove, ne ofrojmë një shërbim kthimi -apo dërgimin nga Kosova në shtetin  që ju dëshironi.

Pilotazhë:Pacienti nuk mund të drejtojë automjetin e tij, por nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore. Vozitesi e kthen pacientin në shtëpi me makinën e tij.

Udhëtime të mbikëqyrura të pacientëve:Nëse një pacient është i kufizuar në lëvizjen e tij (për shembull nga gipsi), por jo individualisht në nevojë për kujdes mjekësor, transporti i rehatshëm kryhet në një automjet të përshtatëshem për të (“van”).

Transporti me ambulancë në distanca të gjata: Stafi i kualifikuar(Mjeku,Infermieri) kujdeset për pacientin dhe e sjellin atë në mënyrë të sigurt  në një klinikë tjetër apo në shtëpi. Udhëtimi zhvillohet në një ambulancë të pajisur mirë.

Transferimi Interhospitalorë: Ekipi i kualifikuar i mjekëve e shoqëron pacientin derisa transportohet në një spital në vendin  e dëshiruare me Autoambulancë speciale për ju.

Çdo pacient që transportohet për herë të parë pyetet se çfarë duhet ta presë atë.Një sasi e caktuar e pasigurisë gjithmonë rezonon.Një numër pyetjesh lindin për pacientin. Pyetjet që ngarkojnë dhe nuk janë të favorshme për situatën tashmë të jashtëzakonshme.Përshtatur ndaj nevojave të veçanta,që nga viti 2017 Edar-Medical International posedon ambulancë speciale. Shtrati është projektuar për një peshë trupore deri në maks. 340 kg e lejuarë, zona e shtrirë është zgjeruar në përputhje me rrethanat.

SHPËRNDAJE
Artikulli tjetërPërcjellje mjekësore