Sot me sukses perfundoi trajnimi për Advanced Life Support 17.11-18.11

Advanced Life Support (ALS)
Kursi është i licencuar nga të gjitha Odat e Kosovës me Pikë Akredituese.
Oda e Mjekëve dhe Infermierëve e ka akredituar me 20 Pikë Ndërkombëtare.