Transfer Mjekësor nga Prishtina në Istanboll me Aero-Ambulance

Transfer mjekësore profesionale me Aero-Ambulancë nga Prishtinë në Stanbolli të pacientit 4 vjeqar.
Lutemi që çdo gjë të shkojë trajtimi dhe operacioni aq i vështirë të shkojë mirë.
Edar-Medical International
☎️ 045-407804
☎️ 004917648877924 me viber.