ZOLL Propaq MD

ZOLL Propaq MD
Defibrilator me monitorim të zgjeruar

Propaq® MD është një monitor / defibrilator jashtëzakonisht i lehtë
 dhe i fuqishëm që ofron mundësi të avancuara të monitorimit duke 
përfshirë teknologjinë e plotë Masimo® Rainbow® SET